MENU

MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE

Referat prowadzący:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych  

Pracownik merytoryczny:

Małgorzata Rokowska

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 121

PROCEDURY:

OR 1

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polski

OR 2

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy

OR 3

Zameldowanie na wniosek strony – decyzją administracyjną

OR 4

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

OR 5

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

OR 6

Wydawanie dowodów osobistych

 
Procedury w trakcie aktualizacji. Poniżej nowe druki !